Hướng dẫn cài đặt máy in bill Xprinter (cổng USB)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY IN HÓA ĐƠN XPRINTER (CỔNG USB)

Bước 1: Tải Driver về máy 

Driver đuợc chứa trong đĩa CD hoặc Download tại đây XPrinter Driver Setup V7.01 (WIN 7 trở về trước) hoặc XPrinter Driver Setup V7.11 (Dành cho WIN 8 trở về sau)

Bước 2: Tiến hành cài đặt
- Click vào biểu tượng cài đặt "XPrinter Driver Setup V7.01.exe"

- Chọn I accept the agreement để xác nhận những điều khoản. --> Click Next
/
 
- Chọn đường dẫn hoặc để mặc định để tiến hành giải nén driver của máy in.
/
 
- Nhấn Next và Install, Sau đó nhấn Finish rồi chờ chạy Setup driver
 
- Nhớ tick chọn Lauch XPrinter Driver V7.01. Sau đó click FINISH

- Sau khi màn hình Install Configuaration xuất hiện Chọn hệ điều hành tương thích với máy tính bạn đang cài đặt
Ở phần Select Printer Model chọn cấu hình tương thích của loại máy in. 
ví dụ chọn Model Printer là XP-58 nếu máy bạn là T58K, chọn XP-80C nếu máy in là Q80I, Q200II, T230H, T260H
/
 
- Bạn nên nhấn nút Check USB Port để xác định Port chưa được sử dụng
- Sau đó xuất hiện thông báo "Are you want to confing printer now?" . => Chọn Yes
/
 
- Xuất hiện cửa sổ, chọn đúng Port mà đã kiểm tra ở bước trên.
/
- Click OK Như vậy chũng ta đã kết thúc quá trình cài đặt driver cho máy in
Hotline: +84898372448
SMS Nhắn tin Facebook Zalo